Sushi mix large (32 pcs)

-Shrimprock 8 pcs
-Special salmon roll 8 pcs
-Dynamite roll 4 pcs
-Ebi fry roll 4 pcs
-Osaka Topo Aburi 4 pcs
-Rainbow roll 4 pcs

49.50

32 stuks sushi

Sushi box 32 stuks €45,50

(ongeveer 2 personen)

Sushi + small bites €60

(ongeveer 3 personen)

Sushi + small bites XL €120,00

(ongeveer 6 personen)